مهمونی

 

من:صبا مامانی خوش گذشت؟

صبا (با هیجان و بدون وقفه):خیلی مامان.اصلا شب نخوابیدیم چه(همون که)تا صبح با ناشا خندیدیم.نازنین تنبل خوابش برد.ما هم هی از زیر پتو ابن بر اون بر رفتیم.تازه ناشا اصلا مشقاشو ننوشت یه نگاه هم به دفترش نکرد(صبا زیر آب زنه ماهریه)

من:خوب مامی بسته...

صبا:نه مامان گوش کن........همچنان ادامه داد)

 

صبا .ناتاشا.مهدیس(دختر عمه صبا) ونازنین

/ 1 نظر / 38 بازدید